Общи условия

Това са нашите общи условия, които е важно да прочетеш.

Раздел I. Основни

1. Тези общи условия определят отношенията между InstaEvil.com и ползвателите на неговите услуги.

InstaEvil.com

2. Всеки закупил услуга от компанията, се задължава да приеме тези общи условия. Те не подлежат на коментар и е редно да бъдат стриктно спазвани от двете страни.

3. InstaEvil.com от своя страна има право да допълва и изменя тези общи условия в случай не необходимост. Компанията е задължена да известява ползвателите на нейните услуги, при наличието на по-съществени промени в тях.

Раздел II. Видове услуги

1. InstaEvil.com предлага различни услуги, като всяка една от тях е свързана с развитието и поддръжката на вече съществуващ Instagram профил. Цялата работа, която компанията извършва, е фокусирана върху конкретен профил в Instagram, за който клиента е заплатил услуга.

2. Различните видове услуги могат да бъдат намерени на уеб сайта на компанията. Там е налична и повече информация за всяка една от тях, както и информация за ценообразуването им.

Раздел III. Поръчка на услуга и плащане

1. Всеки може да поръча услуга от InstaEvil.com, като за целта използва бутона за поръчване в уеб сайта на компанията.

2. InstaEvil.com ще получи заявената поръчка и се задължава да изпрати отговор в рамките на 3 работни дни.

2. Плащанията се извършват предварително, още преди започването на работата от страна на компанията. Ако сумата е прекалено голяма, е възможно да бъде направено изключение, като се заплати 50% от цената предварително, а останалите 50% се заплатят в рамките на 7 календарни дни, след като започне работния процес.

2. Ако компанията не получи останалата половина от цената в определения срок, има право да прекрати услугата на ползвателя, без да е задължена да му връща вече заплатената сума, тъй като през този период тя вече ще е извършила някаква работа по Instagram профила му.

Раздел IV. Получено плащане и започване на работа

1. След като компанията получи плащането, е задължена в рамките на 3 работни дни да се свърже отново с ползвателя на услугата, като го информира за стъпките по започването на работния процес.

2. Ползвателят на услугата е задължен да съдейства на компанията в този момент. Ако той откаже да съдейства, компанията има право да прекрати услугата на ползвателя, без да е задължена да му връща вече заплатената сума.

Раздел V. Отношения по време на работния процес

1. В случай не необходимост, ползвателят на услугата е задължен да съдейства на компанията и по време на самия работен процес. Ако той откаже да съдейства, компанията има право да прекрати услугата на ползвателя, без да е задължена да му връща вече заплатената сума.

2. Ползвателят на услугата няма право да сменя своите потребителски данни, като потребителско име, парола, e-mail адрес и други подобни, по време на самия работен процес. Изключения се правят само и единствено когато това е било наистина необходимо. В случай на такава промяна, ползвателят е длъжен незабавно да уведоми компанията.

2. Ползвателят на услугата няма право да възпрепятства работата на компанията, като извършва действия по своя Instagram профил за които не се е консултирал предварително с компанията, дали има право да ги извършва или не. В случай на нарушение, компанията има право да прекрати услугата на ползвателя, без да е задължена да му връща вече заплатената сума.

2. Компанията е задължена да изпраща подробни отчети на ползвателя на услугата, относно свършената работа до момента. Тези отчети се изпращат на определен период от време, като срока е индивидуален и всеки трябва сам да се разбере с компанията колко често желае да получава такива отчети.

Раздел VI. Приключване на работния процес

1. След като работния процес приключи на 100%, компанията е задължена да изпрати подробен финален отчет на ползвателя на услугата, както и да го информира накратко за това какво е свършено по неговия Instagram профил и какъв е крайния резултат.

2. Ползвателят на услугата вече престава да бъде ползвател и съответно има право да промени своите потребителски данни, в случай че има притеснение относно сигурността им. Например може да си смени паролата на профила, за да бъде спокоен и защитен.

© 2024 InstaEvil.com • Всички права запазени.